Lamellen in open stand om maximaal lichtinval te bekomen.